Ing. Peter Odnoga

ARCHITEKTÚRA
Územné plánovanie
Navrhovanie interiérov
Stavebné projekty

architekt v Trnave - územné plánovanie

Naša činnosť

Dlhoročná prax a skúsenosť v oblasti
architektúry,  zemného plánovania
a architektonického projektovania

architekt v Trnave - územné plánovanie

Územné
plánovanie

Spracovanie územných
plánov obcí

architekt v Trnave - urbanistické štúdie

Urbanistické
štúdiá

Spracovanie urbanistických
štúdi

architekt v Trnave - architektonické návrhy

Architektonické
návrhy

Spracovanie
architektonických návrhov
objektov a interiérov

architekt v Trnave - projektová dokumentácia

Projektová
dokumentáci

Spracovanie projektovej
dokumentácie v investičnej
výstavbe

architekt v Trnave - oddelovač
architekt v Trnave - o spoločnosti

Prednosťou a výhodou
v poskytovaní služieb
architektonického ateliéru
A5 je jeho komplexnosť.

A5

Komplexnosť znamená riešenia
od poradenstva cez spracovanie
územno-plánovacej dokumentácie,
architektonické štúdie a spracovanie
projektových dokumentácií
jednotlivých stavebných
projektoch až po autorský dozor
počas výstavby.

architekt v Trnave - naše projekty
architekt v Trnave - meranie

Architektonické služby

Objednávky pre objektov
architektonické spracovania
a návrhy sú prijímané iba osobne po
konzultácií s klientom.

architekt v Trnave - projektovanie

Projektujeme

  • projekty novostavieb a rekonštrukcií
  • administratívne - obytné - športovo-rekreačné objekt
  • interiéry objektov
  • projekty a rekonštrukcie historických objektov

Niektoré z našich projektov

Zameriavame sa predovšetkým na obytné domy

architekt v Trnave - projekt bytového domu

Bytový dom 1

architekt v Trnave - bytový dom

Bytový dom 2

architekt v Trnave - projekt bytového domu

Bytový dom 3

architekt v Trnave - bytový dom

Bytový dom 4

KONTAKT

Ing. arch. Peter Odnoga
A5 ATELIÉR

Pekárska 11
917 01 Trnava
Telefón: 0905 407 302
E-mail: a5atelier.arch@gmail.com